اطلاعيه های مربوط به شرکت تعاونی مسکن دانشگاه صنعتی شريف
(اطلاعيه ها به ترتيب تاريخ  صدور مرتب شده اند)

عنوان اطلاعیه ها تاريخ صدور
آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده  نوبت دوم 

۱۳۹۲/۶/۳۰

 تمدید اطلاعیه عضویت 

۱۳۹۱/۱۱/۹

اطلاعیه:پذیرش اعضاء جدید  

۱۳۹۱/۱۰/۱۷

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم

۱۳۹۱/۴/۱۷

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت اول

۱۳۹۱/۴/۱

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم

۱۳۹۰/۱۰/۸

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول

۱۳۹۰/۹/۱۸

آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم

۱۳۹۰/۳/۲۴

آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول

۱۳۹۰/۲/۲۷

 نامه بازرسین به سهامداران محترم فاز 5 و 6    

۱۳۹۰/۲/۱۰

دعوت  از تعداد معدودی از سهامداران در بازه 100 متری جهت سرمایه گذاری در پروژه فاز 6 (تمدید مهلت)

۱۳۹۰/۲/۱۰

بازدید مجدد از محل احداث ساختمان ها  پروژه فاز 5 (گروه 1- الف)

۱۳۸۹/۱۱/۲

بازدید مجدد از محل احداث ساختمان ها پروژه فاز 6 (چهار بلوکC1 شرقی،C3 شرقی، C2 غربی و شرقی )

۱۳۸۹/۱۱/۲

با توجه به بارش برف و عدم امکان بازدید از پروژه، برنامه بازدید فاز 5 روز دوشنبه 27 دی ماه لغــو می گردد.

۱۳۸۹/۱۰/۲۶

با توجه به بارش برف و عدم امکان بازدید از پروژه، برنامه بازدید فاز 6 روز یکشنبه 26  دی ماه لغو  می گردد.

۱۳۸۹/۱۰/۲۶

قابل توجه شرکت کنندگان در فاز6 چهار بلوک C1 شرقی-C3شرقی-C2 شرقی و غربی

۱۳۸۹/۱۰/۲۱

بازدید مجدد از محل احداث ساختمانها  دوشنبه بیست و هفتم دی ساعت یک و نیم بعد از ظهردر محل - فاز 5

۱۳۸۹/۱۰/۲۱

قابل توجه سهامداران محترم که تاکنون در پروژه ای شرکت نکرده اند

۱۳۸۹/۸/۱۵

قابل توجه سهامداران پروژه فاز  6  که تا کنون انتخاب واحد ننموده اند

۱۳۸۹/۷/۶

شماره حسابهای تعاونی برای واریز وجوه سهامداران محترم فاز 5 و 6

۱۳۸۹/۶/۲۷

مجمع عمومی عادی  سالیانه نوبت دوم

۱۳۸۹/۶/۲۳

قابل توجه سهامداران پروژه فاز 5 که تا کنون انتخاب واحد ننموده اند

۱۳۸۹/۶/۲

مجمع عمومی عادی  سالیانه نوبت دوم

۱۳۸۹/۶/۲۳

مجمع عمومی عادی  سالیانه نوبت اول

۱۳۸۹/۵/۲۹

برنامه زمانی تخصیص واحدها به  سهامداران پروژه فاز 5

۱۳۸۹/۴/۲

برنامه زمانی تخصیص واحدها به  سهامداران پروژه فاز 6

۱۳۸۹/۴/۲

برخی نکات در خصوص زمانبندی اجرايی برای تخصيص واحدها

۱۳۸۹/۳/۱۷

 قابل توجه سهامداران پروژه های فاز 5 و 6  (تشکر از استقبال شما و یک درخواست)

۱۳۸۹/۳/۱۱

 قابل توجه سهامداران فاز 6 تخصيص واحدهای مسکونی پروژه فاز 6

۱۳۸۹/۳/۴

 قابل توجه سهامداران فاز 5 تخصيص واحدهای مسکونیدر گروه های سه گانه

۱۳۸۹/۳/۴

سهامداران محترم  تعاونی مسکن که تا کنون در پروژه ای شرکت نکرده اند

۱۳۸۹/۲/۲۲

پيوست 2 قرارداد پروژه فاز 5

۱۳۸۸/۱۲/۱۷

قابل توجه سهامداران محترم پروژه فاز 5

۱۳۸۸/۱۲/۷

قابل توجه سهامداران محترم پروژه فاز 6

۱۳۸۸/۱۲/۷

قابل توجه سهامداران محترم تعاونی مسکن در خصوص مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم

۱۳۸۸/۱۲/۷

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم چهارشنبه نوزدهم اسفند ساعت دو بعد از ظهر

۱۳۸۸/۱۲/۲

آيين نامه اجرايي

۱۳۸۸/۱۱/۱۹

 قرارداد پروژه فاز ۶

۱۳۸۸/۱۱/۷

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم دوشنبه نوزدهم بهمن ساعت یک بعد از ظهر

۱۳۸۸/۱۱/۴

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم
دوشنبه نوزدهم بهمن ساعت دو بعد از ظهر

۱۳۸۸/۱۱/۴

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول چهارشنبه سی ام دی

۱۳۸۸/۹/۲۸

آگهی دعوت  مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول چهارشنبه شانزدهم دی

۱۳۸۸/۹/۲۸

ياد آوری و اعلام مهلت برای ثبت نام سهامداران در ليست رزرو

۱۳۸۸/۵/۲۹

لغو عضویت بعضی از سهامداران

۱۳۸۸/۴/۲۱

فرم وکالت مجمع

۱۳۸۸/۴/۲۱

رزرو فاز۶

۱۳۸۸/۴/۲۱

اطلاعيه تير ماه ۸۸

۱۳۸۸/۴/۱۴

اگهی دعوت  مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم

۱۳۸۸/۴/۱۴

اگهی دعوت  مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول

۱۳۸۸/۳/۱۷

اطلاعيه خرداد ماه ۸۸

۱۳۸۸/۳/۱۷

 گزارش مرکز آمار از بازار مسکن در تهران  

۱۳۸۷/۸/۲۴

 قابل توجه اساتيد و کارکنان دانشگاه (رسمی و رسمی آزمايشی)  

۱۳۸۷/۸/۲۳

 قابل توجه سهامداران فازهای ۱و۲و۳

۱۳۸۷/۸/۱۷

 قابل توجه سهامداران فازهای ۱و۲و۳ (دارايی کرج)

۱۳۸۷/۸/۱۲

مشارکت کنندگان در فازهای ۱و۲و۳ شهرک می تواند برای دریافت سند خود اقدام کنند

۱۳۸۷/۷/۲۷

 آماده شدن قرارداد  مشارکت در فازهای ۵ و ۶ جهت  امضاء

۱۳۸۷/۷/۲۰

بازديد پروژه فاز ۵ تاريخ ۱۸/۷/۸۷   پنج شنبه ساعت 10

۱۳۸۷/۷/۱۵

بازديد پروژه فاز ۶ تاريخ ۲۵/۷/۸۷   پنج شنبه ساعت 10

۱۳۸۷/۷/۱۵